संगित कक्षा

संगित कक्षा

के बृद्धा, के युवा, के वालक सवैलाई संगित सम्वन्धी ज्ञान दिनको लागी वि.सं. २०७५ सालबाट यस विद्यालयको विभिन्न आयमहरु मध्ये संगित कक्षाको रुपमा छुट्टै पहिचनको सहित संचालन भई रहेको छ । अभिभावक, शिक्षक, विधार्थी लगायत सम्पुर्ण सर्वसाधरणहरुले यस कक्षाबात लाभान्ति रहेका छन् । यहाँ गितार, मादल, हारमोनियन, भाइलेन, बासुरी, तवला लगायतका विभिन्न बाद्यवादनका सामग्रीहरु रहेका छन् ।