संस्था / क्लब

  1. प्रतिभा बाल क्लब
  2. सगरमाथा टिन्स क्लब
  3. ईको क्लब
  4. जुनियर रेडक्रस सर्कल
  5. स्काउट
  6. राष्ट्रिय सेवा दल (NCC)