१-१० शिक्षण संकाय

पुर्व प्राथमिक तह (३–५ वर्ष)

वर्तमान समयको मागलाई ध्यानमा राखी पुर्व प्राथमिक तह ल्गचकभचथ र प्न् तथा कक्षा १ सम्मका विधार्थीलाई अग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन भई रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७४ देखि शुरु भएको अंग्रेजी माध्यमको पठन पाठन क्रमशः माथिल्लो कक्षाहरुमा विस्तार गर्दै लैजाने निती लिएको छ । पुर्व प्राथमिक तहका नानीहरुलाई खेल, मनोरञ्जन, आराम लगायत विविध प्रकारका सुविधाजनक वातावरणका साथ संचालन गरिदै आएको छ ।

आधारभूत तह ( १–५)

२०७७ मा कक्षा १ बाट शुरु गरिएको अंग्रेजी माध्यमको पठन पाठन कक्षा ५ सम्म पु¥याइने छ, अुन्य सवै विषय विधार्थी केन्द्रित विधीबाट मनोरम वातावरणको सृजना गर्दै वाल मैत्री विद्यालयको अवधारणा शिक्षण क्रियाकलाप संचालित छ । माथिल्लो वल्कमा पुर्व प्राथमिक तह देखि आधारभूत तह ( १–५) सम्मको पठन पाठन हुने यस विद्यालयमा संगित कक्षा, पुस्ताकालय खेलमैदान, फूलवारी जस्ता अतिरिक्त गतिविधीमा संलग्न गराई विधार्थीहरुमा सिर्जनशील प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउने कोशिसमा सवै शैक्षणिक गतिविधी सञ्चालित छन् ।

आधारभूत तह (६–८)

यस तहको पठन पाठन माध्यमिक तह (९–१२) सगै तल्लो भवनमा सञ्चालित छ । वि. सं २०३० साल देखि तत्कालिन निम्न माध्यमिक तहको कक्षा – ६ शुरु गरि पठन पाठन हुदै आएको छ । कक्षा ६–८ मा स्थानिय विषयको रुपमा विधार्थीको रोजाई वमोजिम कम्प्यूटर विज्ञान पठनपााठन गरिन्छ भने विषयगत अनुभवी शिक्षक शिक्षिकावाट वालमैत्रि वातावरणको सिर्जना गर्दै शिक्षण क्रियाकलाय सञ्चालित छ ।

माध्यमिक तह (९–१०)

वि.सं. २०४०/४१ देखि कक्षा ८ सञ्चालन गरी यस विद्यालयमा माध्यमिक तहको पढाई शुरु गरिएको थियो । वि.सं. २०४४ सालमा पहिलो पल्ट क्ीऋ परिक्षामा सहभागी भएको थियो । कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक प्रथम विषयको रुपमा गणित÷ अर्थशास्त्र, एच्छिक द्धितीय विषयको रुपमा लेखा÷ कम्प्यूटर÷शिक्षा अध्यापन गराईन्छ भने यस शैक्षिक वर्ष (२०७७) देखि विधार्थीको रोजाइ र माग बमोजिम गणित, विज्ञान, सामाजिक, कम्प्यूटर लगायतका विषयहरु अंग्रेजी माध्यमले छुट्टै कक्षा सञ्चालन गरिने योजना रहेको छ । योग्य र अनुभवी शिक्षकहरुले इखभचजभबम एचयवभअतयच तथा क्mबत त्ख् को प्रयोग गरी श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरुको माध्यमले प्रविधिमैत्री रुपबाट प्रभावकारी अध्ययन अध्यापनको निरन्तर सिकाई कृयाकलाप हुदै आएको अवस्थामा सुचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट कार्यक्रम सहयोग साथै प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गुणस्तर सुधार अभियान कार्यक्रम अन्तरगत थप सहयोग प्राप्त गरी प्रविधिका सामाग्री एवम् प्रविधि सम्बन्धि शिक्षक कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम समेत दिई सकिएको छ ।