ग्यालरी

गतिविधिका झलकहरु

२०७९ काे अन्तिम र २०८० काे शुरुवातका गतिविधिहरुकाे संकलन

Sports Meet 2078/11/3 to 11/6

Practical

गतिविधि

विद्यालयमा सिकाई तथा गतिविधिहरुमा विद्यार्थी संलग्नता

संगित कक्षा

एन्फा एकेडेमि भ्रमण

मेयर कप भलिभल