सुस्तश्रवण शिक्षण संकाय

सुस्तश्रवण कक्षा

कान नसुन्ने, वोल्न नसक्ने विधार्थीलाई लक्षित गरेर सहमाहित शिक्षाके रुपमा नेपाल सरकारको निती अनुरुम छुट्टै सुस्त्श्रवण स्रोत कक्षाको रुपमा कक्षा १– ५ शै. स. २०६१ देखि सञ्चालित छ । जम्मा १० जनाको आवसिय अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयमा हाल १७ जना विधार्थीहरु अध्ययपनरत छन् । यस कक्षाहरुलाई सञ्चालनार्थ विभिन्न व्याक्ति तथा संस्थाहरुको वेला वेलामा सहयोग प्राप्त रहने गरेको छ ।